.
 

Het verhaal - het ontstaan van "Schiedams Blue"  

We hebben Schiedam Blue ontwikkeld omdat we een oud project nieuw leven willen inblazen.


Tijdens het maken van een ontwerp voor een kandelaar in Delfts Blauw bemerkte ik dat mijn voorraad Delftsblauw op was. Geen zin om naar de verfwinkel te gaan ben ik zelf aan het mengen gegaan en heb een blauw gefabriceerd die Delfts Blauw enigzins nadert maar door toevoeging van een 'puntje' rood een mooiere uitstraling heeft. Dit blauw heb ik uit liefde voor mijn woonplaats Schiedams blauw of voor de toerist Schiedam Blue genoemd.

Later kwam ik er achter dat Schiedams blauw in het verleden echt korte tijd bestaan heeft. Daarom hebben we de naam Schiedams blauw nieuw leven ingeblazer onder de noemer Schiedam Blue 


1779 - de geschiedenis van "Schiedams Blauw Aardewerk"


Het begint rond augustus 1779. Arent Klos, plateelschilder van Delfts aardewerk richt een verzoekschrift aan het Stadsbestuur van Schiedam voor het oprichten van een aardewerk- en plateel fabriek.


Hij schrijft dat hij een geheel nieuw soort aardewerk heeft uitgevonden en beweerd dat dit unieke procedé de kwaliteit van het bestaande Delftse aardewerk ver te boven gaat. Hij heeft het resultaat aan verschillende personen mogen tonen en bij ondervinding is gebleken, dat zijn aardewerk tegen kokend water bestand is. Er zou zelfs in gekookt en gebraden kunnen worden zonder dat er breuken en scheuren ontstaan. 


Aan de gemeente Schiedam vraagt hij medewerking door het gratis ter beschikking stellen van een stuk stadsgrond bij de Hoofdbrug/Varken-Sluijs om zijn fabriek op te richten. Klos was echter onvermogend de onderneming te bekostigen en zocht steun bij enkele rijke notabelen. Hij vond deze in de personen van Mr. Bernard Johan Pielat van Bulderen en Willem van Olfen. Deze ondernemende personen werden de directeuren van de nieuw opgerichte Aardewerk Fabrycq ‘De Onderneeming”. 


Arent Klos gaat als "Fabrijck Meester" aan het werk. Enkele maanden na de oprichting gaat het mis als de directeuren zich beklagen over Klos bij de burgemeester. Na een conflict vanwege beschuldiging van plichtsverzuim en nalatigheid, wordt de in februari 1781 begonnen aardewerkfabriek zonder Arend Klos voortgezet.

De Schiedamse aardewerkfabriek bleef nog enkele jaren bestaan maar trof hetzelfde lot als de steeds verder in verval rakende Delftse aardewerkfabriek.

Op 6 juli 1785 worden de voorraden openbaar verkocht en is dit het einde van de Aardewerkfabriek die 5 jaar bij de Hoofdbrug stond.


Het bijzondere van het werk van Klos was niet zo zeer de verfijning, als wel het feit dat er maar 5 gesigneerde stukken van hem bekend zijn, waarvan 2 slabakken. Voldoende om inzicht te krijgen in de versieringsmotieven. Landschappen in flets blauw of flets paars, Bloem decors in blauw, paars, groen en geel. Zijn blauw is niet te vergelijken met Delftse producten uit die tijd. Bovendien is de witte tinglazuur korreliger en iets grijzer. Typisch gebruiksaardewerk en daaraan is het waarschijnlijk toe te schrijven dat er helaas zo weinig bewaard is gebleven.


"Gebruiksvoorwerpen Schiedams Blauw Aardewerk"

Er zijn veel gebruiksvoorwerpen gemaakt maar er zijn maar vijf stuks (voor zover we op dit moment weten) overgebleven. Hiervan staat er 1 in het Rijksmuseum Amsterdam, 2 in het Historisch Museum Rotterdam en 2 in het Stedelijk Museum Schiedam. Lees de uitgebreide versie via deze link

Een ode aan Schiedam en net even vrolijker dan Delfts Blauw. Lees hier het AD artikel. Foto: Roel Dijkstra.


Ga naar webshop
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map